Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


public:pxe:windows_pxe_install

Instalace Windows 7 ze sítě

https://www.aioboot.com/en/network-boot/

Instalace využívá technologii PXE, souborové sdílení Samba a Windows Automated Installation Kit (AIK).
Toto řešení je vhodné pro instalaci většího poštu počítačů, typicky např. počítačová učebna.

Pro funkční PXE server je potřeba nainstalovat a nakonfigurovat DHCP server a TFTP službu.
Popis instalce a konfigurace PXE serveru pro Debian 8

WAIK

Instalaci AIK proveďte na správcovském počítači. Instalaci je možné stáhnout zde

Z příkazového řádku WAIK spusťte následující příkazy

copype.cmd x86 c:\winpe
copy "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\winpe.wim" C:\winpe\ISO\Sources\Boot.wim
copy "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\x86\Imagex.exe" C:\winpe\ISO\

Připojení boot obrazu

dism /mount-wim /wimfile:c:\winpe\ISO\sources\boot.wim /index:1 /mountdir:c:\winpe\mount

Po připojení obrazu boot.wim by ve složce c:\winpe\mount měla objevit adresářová struktura.

Spuštění vlastního instalačního skriptu

Ve složce c:\winpe\mount\windows\system32 vytvořte soubor winpeshl.ini

winpeshl.ini
[LaunchApps]
%SYSTEMDRIVE%\Windows\system32\wpeinit.exe  
%SYSTEMDRIVE%\local\init.cmd

Založte složku c:\winpe\mount\local a zde vytvořte soubor init.cmd
V souboru použijte skutečné doménové jméno serveru a skutečný název sdílení

init.cmd
@echo off
 
echo Mounting network drive..
net use q: \\srv.domain.local\win7-install
echo Launching runsetup.cmd
q:\local\runsetup.cmd  

Odstranění výzvy pro pokračování v instalaci

Smažte soubor bootfix.bin

c:\winpe\ISO\boot\bootfix.bin

Odpojení boot obrazu

Zavřete připojenou složku c:\winpe\mount a odpojte obraz

dism /unmount-wim /mountdir:c:\winpe\mount /commit

Vytvoření boot iso obrazu

 oscdimg -n -bc:\winpe\etfsboot.com c:\winpe\ISO c:\winpe\winpe_x86.iso
 

Obraz by měl mít velikost přibližně 140MB Po vytvoření obrazu nakopírujte soubor winpe_x86.iso do sdílené složky na souborovém serveru \\srv.domain.local\win7-install

Vytvoření odpovědního souboru unattend.xml

Na administrátorském počítači spusťte program WAIK - Správce bytových kopií systému Windows.

Z menu Soubor vyberte položku Vybrat bytovou kopii. Z nabídky vyberte .clg soubor(dle verze Windows např. install_Windows 7 PROFESSIONAL.clg)

WPKG

set SOFTWARE=\\dep.skolaveltrusy.cz\WPKG\install

cscript \\dep.skolaveltrusy.cz\WPKG\wpkg.js /synchronize

Zdroje

WPKG

set SOFTWARE \\dep.skolaveltrusy.cz\WPKG\install

public/pxe/windows_pxe_install.txt · Poslední úprava: 2019/04/17 16:16 autor: Stanislav Němec